בתיה חורי יפין

מגמה:

תרבות ישראל, תנך

תפקיד:

מנהלת החטיבה הצעירה

אימייל:

צוות:

הנהלה