ארז הקר

מגמה:

הסטוריה, אזרחות

תפקיד:

מנהל בית הספר, מחנך ה'6

אימייל:

צוות:

הנהלה, מחנכים