אסף רימון

מגמה:

math, מדעי המחשב

תפקיד:

מחנך ד'6

אימייל:

צוות:

מחנכים