בר אלי

מגמה:

תקשורת

תפקיד:

מחנכת כיתת התקשורת בשכבה ד'

אימייל:

צוות:

מחנכים