אלישבע ליפנר

מגמה:

תרבות ישראל, היסטוריה

תפקיד:

מחנכת ג'5

אימייל:

צוות:

מחנכים