אירית אליאור

מגמה:

math

תפקיד:

מחנכת א'3, רכזת תכנית התגבור, רכזת מתמטיקה

אימייל:

צוות:

רכזי מקצועות, מחנכים, מערך פדגוגי