אירית אליאור

מגמה:

math

תפקיד:

מחנכת ג'3, רכזת תכנית התגבור, רכזת מתמטיקה

אימייל:

צוות:

מחנכים, מערך פדגוגי, רכזי מקצועות