אורלי מצר כהנא

מגמה:

ביולוגיה

תפקיד:

רכזת עתודה מדעית-טכנולוגית

אימייל:

צוות:

רכזי מקצועות