אהד גרוסמן

מגמה:

שלח

תפקיד:

רכז של"ח, רכז טיולים

אימייל:

צוות: