אדוה גואז בר נחום

מגמה:

כימיה

תפקיד:

מחנכת ד'2, רכזת כימיה, רכזת מיניות בריאה

אימייל:

צוות:

מחנכים, רכזי מקצועות