אביגיל זעפרני יפתח

מגמה:

אזרחות

תפקיד:

מנהלת הפדגוגיה, רכזת אזרחות

אימייל:

צוות:

הנהלה, מערך פדגוגי, רכזי מקצועות