חדרי מחשבים

כיתות לימוד ממוזגות עם כ-25 עמדות מחשב בכל כיתה ומקרן.