Uncategorized

השכרת לוקרים

השכרת לוקרים לשנת תשפ”ג יש לפנות למרכז השירות של חברת לוקר-אמבין: 1599-545450 בפניה יש לפרט את מתחם הלוקרים המבוקש כפי שמופיע בסמוך לכיתה במפת בית הספר. אתר חברת לוקר אמבין