מקצועות הבחירה בחטיבה העליונה

תכניות הלימוד במדעי הרוח והחברה

ריק

גיאוגרפיה בהיקף 5 יח"ל

"רואים עולם" אינה רק תכנית טלוויזיה. בשיעורי הגיאוגרפיה ניצור מפגש רלוונטי ואקטואלי סוגיות מרחביות עכשוויות, הדגמות והשוואות בין הסביבה המקומית למרחב הגלובלי. התלמידים יעסקו במגוון רחב של תחומים גיאוגרפיים, בהיבטים שונים: חברתיים, כלכליים, פוליטיים, פיזיים ואחרים. נבחן את המציאות בכלים גיאוגרפיים עדכניים כמו נתונים כמותיים ועיבודים גפיים, מפות, תמונות וסרטים, סיורים ועוד. מקצוע הגיאוגרפיה עובר שינויים של ממש בשנים האחרונות ובהם שימוש בכילים מתקדמים ללימוד ומיפוי המרחב (GIS) אותם נכיר בתהליך הלמידה. במשך הלימודים התלמידים יתנסו במגוון מיומנויות להבנת תופעות מרחביות בעולם, מתוך מטרה לעסוק בחומר אקטואלי ורלוונטי לתלמידים. 

 

 

תכנית הלימודים:

בכיתה י': לימודי מבוא בתחומי גיאוגרפיה של האדם בדגש על רלוונטיות ואקטואליה. נלמד על מדינות העולם המתפתח ומדינות העולם המפותח תוך שימת דגש על הפערים ביניהן.

בכיתה י"א: נעסוק בנושאי תכנון ופיתוח מרחבי. בשנה זו יעבדו התלמידים בצורה עצמאית תוך הנחייה של המורה ויבדקו סוגיות שונות הקשורות לנושאי תכנון עירוני. בסיום השנה יוצגו התוצרים המהווים 40% מחובות הלמידה במקצוע.

בכיתה י"ב: לימודי הגיאוגרפיה של ישראל – דמותה החברתית, הכלכלית, היישובית והמדינית של ישראל.

בלימודי המזרח התיכון נדון בין השאר בהיבטים גיאופוליטיים, חברתיים, כלכליים, מדיניים בדגש על מזרח תיכון בשינוי. 

"UNSEEN”: חבל ארץ שלא נלמד. יחידה הדורשת ניתוח והכרת חבל ארץ חדש תוך כדי הפקת מידע ממפות ונתונים גיאוגרפים נוספים. בסוף השנה יבחנו התלמידים בבחינה חיצונית שמשקלה 60% מכלל הציון במקצוע.

 

גיאוגרפיה אתגר: אדם, חברה ותכנון המרחב 

היכן אנו חיים? איך אנחנו משפיעים על סביבתנו? האם להיות אזרח טוב, משמעותו גם לדאוג למראה העתידי של המרחב בו אנחנו חיים? אלו רק חלק מהשאלות בהם ניתקל במהלך הלמידה. כדי להתמודד עם שאלות ערכיות אלו ואחרות נשלב לימוד פרונטאלי עם מגוון אמצעי המחשה, הכוללים יציאה מהכיתה אל השטח. הסיורים יאפשרו לנו לבחון לעומק את המפגש בין האדם לסובב ולראות תהליכים במהלך התהוותם. המרחב הישראלי מביא להעצמה ולחידוד של המפגש בין האדם לסובב, וישמש לנו דוגמא להבנת תופעות כלל עולמיות. ירושלים הופכת "למעבדה" בה ניתן לבדוק תהליכים רבים ותופעות רבות, המבטאים את הקשר בין האדם למרחב בו הוא חי.

שיטת הלמידה תעמיד במרכז את ההתנסות האישית והמפגש הישיר עם תהליכים ותופעות גיאוגרפיות באמצעות סיורים, סדנאות, צפייה בסרטים, שימוש באינטרנט כמקור מידע ועוד אמצעים מגוונים.

גיאוגרפיה אתגר מתאים לתלמידים המעוניינים בהעמקה ומחויבות ללמידה עצמית. זהו מסלול האצה המסתיים בכיתה י"א.

בכיתה י': "מעבדה עירונית" יחידה ייחודית בנושאי תכנון ופיתוח בהדגמה על ירושלים: ירושלים- גיאוגרפיה של עיר רב גונית. יחידה זו מהווה שילוב של עבודת חקר, סיורים והכרות של התלמיד הירושלמי עם הגיאוגרפיה של העיר בראשית המאה ה- 21. היחידה מהווה יחידת בגרות חלופית בג"ג ומותאמת באופן מיוחד לתלמיד הירושלמי.

מטרות יחידה זו: לימוד וביסוס את ידיעותיו של התלמיד במגוון נושאים מתוך סוגיות עכשוויות המתרחשות בעיר ירושלים, יישום כלי מחקר ושיטות מחקר, שינוי סביבת ההוראה לפתוחה ומגוונת יותר ויצירת חוויה לימודית סביב העיסוק בגיאוגרפיה של ירושלים. אנו מאמינים כי תהליך למידה אותנטית סביב בעיות המוכרות לתלמיד מחיי עירו/סביבתו יובילו לעיסוק מעמיק בסוגיות עירוניות. במהלך הלימוד והחקר יצאו התלמידים ל-8-6 סיורים בעיר, יפגשו עם מומחים, יבקרו במכוני מחקר ויערכו ראיונות, תצפיות וסקרים בנושאים שיבחרו.

שיאה של היחידה בסיור לימודי בו יוצגו התוצרים ע"י התלמידים. ציון יחידה זו יהווה  40% מהציון הסופי. 

בכיתה י"א: הנושאים עימם נתמודד בלימודי הגיאוגרפיה של ישראל (בשילוב סיורים) יתקשרו לדמותה החברתית, הכלכלית, היישובית והמדינית של ישראל. בלימודי המזרח התיכון נדון בין השאר בהיבטים גיאופוליטיים, חברתיים, כלכליים, מדיניים בדגש על מזרח תיכון בשינוי. "UNSEEN” :חבל ארץ שלא נלמד. יחידה הדורשת ניתוח והכרת חבל ארץ חדש תוך כדי הפקת מידע ממפות ונתונים גיאוגרפים נוספים. בסוף השנה יבחנו התלמידים בבחינה חיצונית שמשקלה 60% מכלל הציון במקצוע.

תכנית הלימודים בשלוש יחידות ההרחבה מתמקדת במרחבים ובתקופות שעיצבו את העולם בו אנו חיים היום. התכנית מאפשרת למידה מעמיקה ומרחיבה בנושאים היסטוריים שונים ובשילוב היבטים בין-תחומיים. לימודי ההרחבה בהיסטוריה מפגישים את התלמידים עם דמויות מפתח בתקופתן, עם התרבות וההתפתחויות הטכנולוגיות המאפיינות את התקופה. 

מטרות הלימוד

 • לימוד ההיסטוריה כתולדות התרבות האנושית תוך שילוב מרכיבים מתחומי דעת אחרים, כמו אמנות, ספרות, מוסיקה, פילוסופיה, תיאטרון וקולנוע. 
 • הכרת תקופות מעצבות בהיסטוריה של הזמן המודרני. 
 • הכרת דרכי חקירה היסטוריות מגוונות, ובאמצעותן התמודדות עם חשיבה היסטורית.


דרכי ההוראה:
למידת חקר ביחידים, בזוגות או בקבוצות קטנות, הוראת עמיתים, חקירת מגוון מקורות היסטוריים ראשוניים ומשניים, הכרת מקורות מתחומי ידע נוספים המשמשים בסיס למחקר היסטורי, כתיבה עיונית, למידה משולבת מחשב, ביטוי יצירתי וחוויתי, התנסות בשילוב עולמות ידע בין-תחומיים בלימודי ההיסטוריה.

דרישות התכנית: עניין בהיסטוריה, נכונות להשקעה, חשיבה יצירתית, העמקה בלמידה עצמית, ויכולת כתיבה והבעה.

 

תכנית הלימודים

כיתה י': תולדות ארצות הברית ממלחמת האזרחים ועד שנות השבעים של המאה העשרים מושם דגש על התפתחותה הייחודית של ארצות הברית בתקופה הנלמדת, מבחינה חברתית, פוליטית, כלכלית ותרבותית, ועל התהליכים ההיסטוריים שהובילו להפיכתה של ארצות הברית למעצמה.

כיתה י"א: תהליכי היווצרותה של חברת ההמונים המודרנית, 1870 – 1930 (השלמה והרחבה לפרק הנלמד בכיתה י'); דיון במתח בין רציונליזם לבין אי רציונליות בתרבות האירופית במאה תשע עשרה; ערכי הבורגנות ועוצמתה הכלכלית והפוליטית; המאבק הפמיניסטי לגווניו, תוך התייחסות לספרות פמיניסטית; הגותם פורצת הדרך של גוסטב לה בון ופרויד על נפש הפרט וההמון; התפתחות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, בזיקה להגות חינוכית מודרנית; המתח בין מודרניזם באמנות לבין הופעת תרבות ההמונים; תופעת הניכור; מאפייני הציונות כתנועת המונים: אוטופיות ציוניות וגלי הגירה לארץ ישראל; השפעת מלחמת העולם הראשונה על הופעת הקומוניזם והפשיזם. 

כיתה י"ב: במסגרת לימודי הבחירה יכתבו התלמידים עבודת חקר בסוגיה הקשורה להיסטוריה של ארצות הברית.

התכנית מפגישה את הלומדים עם מגוון זרמים, תקופות וז'אנרים ספרותיים. התכנית מאפשרת למידה מעמיקה ומרחיבה של טקסטים ספרותיים, תוך הרחבת הלימוד לתחומי הדעת הנושקים ליצירות שיילמדו: מדע הספרות, היסטוריה, אמנות פלסטית, קולנוע ועוד. במסגרת זו מושם דגש על קריאת ספרות יפה, ונבנית מסגרת לשיחה וללימוד משותפים. כמו כן יתנסו התלמידים בתהליכי כתיבה יוצרת במקביל לטקסטים הנלמדים. 

תכנית הלימודים במגמה היא בהיקף כולל של 5 יחידות לימוד, וכוללת את 2 יחידות החובה ו-3 יחידות הרחבה.

 

מטרות הלימוד: מכלול הלימוד במסגרת מגמת הספרות מכוון לאפשר לתלמידים היכרות רחבה ומעמיקה עם מיטב הספרות העברית והעולמית והעשרה של ידיעותיהם בתחום. התכנית תטפח בתלמידים עניין בקריאת ספרות יפה כהתנסות מהנה, מעשירה ורלוונטית. היא תחתור להעשיר את ידיעותיהם ולפתח את יכולותיהם כקוראים בעלי מיומנויות ספרותיות ואסוציאציות תרבותיות נרחבות. השיעורים יכללו התוודעות ליצירות ספרות והגות של יוצרי מופת, לתחנות מרכזיות בספרות העברית והכללית ולז'אנרים ספרותיים מרכזיים. דגש מיוחד מושם על דינמיקה קבוצתית פורה שתאפשר דיון מעמיק ורציני בטקסטים ובנושאים הנלמדים. 

 

תכני הלימוד: תכני הלימוד במגמת הספרות מבוססים על שילוב בין נושאי הלימוד של שתי יחידות החובה בז'אנרים הספרותיים השונים (שירה, סיפור קצר, דרמה ורומן), ובין נושאי ההרחבה שהם ייחודיים למגמת הספרות: היכרות עם יצירות מופת מספרות העולם (מן העולם העתיק ועד לעת המודרנית), ולימוד של נושאי רוחב מנקודת מבט בין ז'אנרית על פי בחירת המורה (למשל: "התבגרות בראי הספרות", "לא הכל ריאליסטי –מן המיתולוגי אל הפנטסטי" ועוד). 

חלק משמעותי בתהליך הלימוד יינתן לעיסוק בתהליכי חקר. במסגרת זו ייבחרו התלמידים נושא אישי בתחום הספרות ויחקרו אותו לעומק תוך דיאלוג צמוד עם המורה. לתלמידים המתאימים יתאפשר לשלב בעבודתם גם היבטים של כתיבה אישית ויצירתית, כתגובה לטקסטים הספרותיים בהם יעסקו.

בשנת 399 לפנה"ס הוצא להורג באתונה אדם ושמו סוקרטס. הוא הואשם בכפירה משום שהעז לערער על המוסכמות המקודשות של החברה ולשאול שאלות על מהות האדם ומהות העולם שבו אנו חיים. מאז ימיו של סוקרטס ועד ימינו המשיכו שאלות אלו להטריד ולהצית את מחשבתם ואת דמיונם של אנשים רבים: מגמת פילוסופיה עוסקת בסוגיות יסוד אלה של המחשבה והתרבות האנושית. העיסוק בסוגיות אלה נערך הן דרך ניתוח של טקסטים מרכזיים בתולדות הפילוסופיה והן דרך דיון ביקורתי בהם תוך גיבוש עמדתם של התלמידים בסוגיות הנדונות.

 התכנית מתאימה לתלמידים בעלי פתיחות וסקרנות, שרוצים להכיר עולמות מחשבתיים מגוונים, להעמיק בסוגיות פילוסופיות ולגבש דעה אישית ועצמאית על החיים ועל עצמם. המגמה דורשת השתתפות פעילה וקריאה עצמאית של טקסטים.

 

נושאי הלימוד: פילוסופיה של המוסר, תורת ההכרה המתרכזת במהות וגבולות הידיעה, שאלת משמעות החיים ובחינת תשובות אפשריות שונות לשאלה, לוגיקה ופילוסופיה של המדע, פילוסופיה פוליטית, אקזיסטנציאליזם, מודרניזם ופוסט-מודרניזם.

דרכי ההערכה בתכנית הן: 70% מההערכה היא דרך בגרות עיונית בית ספרית ו-30% מההערכה היא דרך הערכה חלופית, הכוללת גם עבודת חקר בנושא שהתלמיד בוחר ובהנחיית המורה. 

פעילויות מיוחדות: במהלך הלימודים במגמה ישתתפו התלמידים בכנסים והרצאות, פעם בשנה יש תחרות כתיבת חיבורים לאולימפיאדה בפילוסופיה, סיורים/סדנאות בהתאם לתכנים הנלמדים. 

 

המגמה דו-גילאית ונלמדת שנתיים: י'-י"א או י"א-י"ב.

תלמידי מגמת תנ"ך מקבלים לראשונה את החופש לחקור כמעט כל נושא שמעניין אותם בתנ"ך, בצורה עצמאית ומעמיקה, אך גם תוך ליווי והנחייה צמודים. תלמידי המגמה ילמדו את נושאי החובה בנפרד מכיתות האם, בקצב המתאים והנכון לחובבי התחום, ויכתבו עבודת גמר אישית על נושא לפי בחירתם. במסלול חדש זה, תלמידי המגמה פטורים לחלוטין מלגשת לבחינות החיצוניות של משרד החינוך, ואילו רק עבודת הגמר שלהם תוערך על ידי מעריך חיצוני.

בסוף מסלול הלימודים של המגמה, התלמיד יהיה מסוגל לקרוא בתנ"ך בצורה עצמאית, לפרש ולדרוש אותו בכוחות עצמו ולהיות מיומן בכל הכלים המחקריים המשמשים את חוקר המקרא בימינו: מדרשי חז"ל, פרשנות ימי הביניים, ביקורת המקרא המודרנית, המחקר הארכיאולוגי והספרותי של ארץ ישראל והמזרח הקדום, המחקר הפילולוגי וכן מדרשי האמנות מכל הדורות. תלמידי המגמה יפגשו מרצים אורחים ויצאו לסיורים באתרים ארכיאולוגיים ובמוזיאונים ברחבי הארץ על מנת להעמיק את לימודם והנושאים שהם בחרו להתמקד בהם וכן כדי לקשר בין הטקסט לשטח עצמו.

 

כתה י': הכנה לכתיבת עבודת גמר – שנה זו תוקדש ללימוד נושאי החובה בתנ"ך, ועל בסיסם תילמד מלאכת החקר המדעי של המקרא: היכרות עם המקורות המשניים וכלי העזר העומדים לרשותו של חוקר מקרא בימינו (מאגרי מידע של מאמרים, ממצאים ארכיאולוגיים בארץ ובמזרח התיכון, טקסטים מקבילים במזרח הקדום וכדומה). במהלך כתה י', יוצמד לכל תלמיד מנחה, ובהנחייתו הוא יגיש הצעת חקר. 

כתה י"א: כתיבת עבודת הגמר – השנה תוקדש לכתיבת העבודה בליווי צמוד של מורה המגמה. יתקיימו סיורים רלבנטיים לנושאי העבודות באתרים ארכיאולוגיים או במוזיאונים ברחבי הארץ. 

 

תלמידי מגמת תנ"ך פטורים משיעורי תנ"ך חובה.

תכניות הלימוד במדעי הטבע

ריק

לימוד הביולוגיה מקנה ללומד ידע על עצמו כאדם ועל היצורים האחרים שבסביבתו. לימוד זה כרוך בהבנת יחסי הגומלין שבין היצורים לבין עצמם ובינם לבין סביבתם ובהבנת מקומו של האדם במערכת יחסים זו. 

ההתקדמות וההישגים הגדולים בביולוגיה במחצית השנייה של המאה ה-20 ובתחילת המאה ה-21, כגון חקר המוח, חקר הגנום האנושי והגנומים של יצורים אחרים, היכולת לבצע התערבות בתהליכים ביולוגיים (כגון שיבוט והנדסה גנטית), וגם הבנת ההשפעה של האדם על מגוון המינים בטבע – כל אלה מעוררים שאלות מוסריות, התנהגותיות וחברתיות נכבדות, שכל אזרח ייחשף אליהן במאה ה-21. לפיכך, על האוריינות הביולוגית להיות חלק בלתי נפרד מהשכלתו של כל אדם בעת הזאת.

עיסוק בתהליכי החקר ובהבנתם עשוי לתרום לפיתוח מיומנויות חשיבה אשר יוכלו להועיל לתלמיד בהתמודדותו עם בעיות בחיי יום יום. בנוסף, הבנת האופן שבו נבנה ומתפתח ידע מדעי תציג לתלמיד את האופי הזמני והלא-מוחלט של המדע. הבנת דרכי עבודתם של חוקרים תסייע בהפנמת היכולות והמגבלות של המדע בכלל ושל הביולוגיה בפרט.

 

תכנית הלימודים

החלק העיוני

נושאי החובה: מבוא לביולוגיה של האדם; התא – מבנה ופעילות; אקולוגיה.

נושאי העמקה: ילמד נושא אחד משלושת הנושאים הבאים: (1) בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית. (2) ביולוגיה השוואתית בהיבט התפתחותי: מחד-תאיים ליונקים. (3) חיידקים ונגיפים בגוף האדם.

החלק המעשי 

החלק המעשי בתוכנית הלימודים כולל מעבדות חקר, סיורים לימודיים ופרוייקט חקר.  

 

 

ביולוגיה בהיקף 5 יח"ל

מסלול זה מיועד לתלמידים המבקשים להרחיב ולהעמיק את השכלתם בתחום הביולוגיה. תכנית הלימודים מגוונת וכוללת לימודים עיוניים ועבודה מעשית. הלימוד לאורך 3 השנים יכלול מעבדות (בשיטת החקר), סיור לימודי ופרוייקט חקר.

למסלול זה יתקבלו תלמידים שציונם בביולוגיה בכיתה ג' הוא מ-80 ומעלה. תלמידים שלא עומדים בדרישת הסף יידרשו להשתתף בקורס קיץ ולגשת לבחינה בסיומו.

 

 

ביולוגיה אתגר

מסלול זה מיועד לקבוצה נבחרת של תלמידים מצטיינים ומתעניינים במיוחד בביולוגיה, אשר מוכנים למחויבות גבוהה בלימוד המקצוע. התלמידים יזכו להעמקה, הרחבה והעשרה נוספת בלימוד המקצוע. הלימוד ישולב בפעילויות העמקה והעשרה בנוסף לפעילויות המתקיימות בכיתות המגמה: סיורים, פעילויות מחוץ לבית הספר והרצאות. בחלק המעשי של התוכנית יבצעו התלמידים תוכנית חקר ייחודית.

למסלול זה יתקבלו תלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ללימוד ביולוגיה, בעלי ציון 90 לפחות, על פי המלצת המורה ועל בסיס מקום פנוי. 

 

בחינות הבגרות:

חלק עיוני: בחינה חיצונית עיונית שתכלול את כל הנושאים העיוניים שנלמדו, וניתוח מחקר. הבחינה העיונית מוערכת בהערכה חיצונית (משקלה 55%).

חלק מעשי: בחינה חיצונית מעשית במעבדת חקר. בחינת המעבדה מוערכת בהערכה חיצונית.

עבודת החקר (משקלה 15%).

הערכה בית ספרית (משקלה 30%).

הכימיה עוסקת בשינויים המתרחשים בחומרים בגופנו ובסביבתנו, ובקשר בין מבנה החומר לתכונותיו. הכימאי והכימאית מרכיבים את משקפי הקסם ומסתכלים אל תוך החומר, לומדים את כללי ההתנהגות של העולם המיקרוסקופי וביטוייהם בעולמנו המאקרוסקופי – כיצד תגובות מסוימות גורמות להיווצרות חלודה, פירוק מזון, הפעלת סוללה או פיצוץ גרעיני. השפה הכימית היא השפה המדעית בה משתמשים מהנדסים, רופאות, מדענים וחוקרות בתחומים מגוונים. לימודי כימיה כוללים פרקים בכימיה כללית, אנליטית, פיסיקלית ואורגנית. הקניית ידע כימי רחב וכלים לחשיבה מדעית-כימית, תוך התמודדות עם טקסטים מדעיים (אוריינות כימית) ומיומנויות ביצוע במעבדה. 

 

נושאי הלימוד: מושגי יסוד; מבנה האטום והטבלה המחזורית; הקשר הכימי; היבטים כמותיים בתגובות כימיות; תרכובות הפחמן במזון: פחמימות, חלבונים ושומנים; תגובות חמצון חיזור בחומרים מתכתיים ומול קולרים; תגובות חומצה-בסיס; אנרגיה כימית; קינטיקה ושיווי משקל כימי; תרמודינמיקה; פולימרים סינתטיים; כימיה אורגנית; יחידת מעבדת החקר; אוריינות כימית: עבודה על מאמרים מדעיים.

 

דרכי הוראה: שילוב הוראה פרונטאלית עם מגוון של אמצעי המחשה: מודלים מולקולריים, סרטונים, מפות ודיאגרמות, סימולציות מחשב, ניסויים מאשרים וניסויי חקר במעבדת בית-הספר ובמעבדות בלמונטה באוניברסיטה, הרצאות של מרצות ומרצים אורחים מהאוניברסיטה ומהתעשייה וכן סיורים מודרכים. התלמידות והתלמידים יכירו את עקרונות הכימיה הלכה למעשה, יתחו כישורי חקר ועבודה בצוות.

 

למסלול זה יתקבלו תלמידים שציונם בכימיה בכיתה ט' הוא מ-80 ומעלה. תלמידים שלא עומדים בדרישת הסף יידרשו להשתתף בקורס קיץ ולגשת לבחינה בסיומו.

 

דרכי ההערכה:

על 70% מנושאי הלימוד ייבחנו התלמידים בבחינת בגרות חיצונית:

55% מהציון יינתן על בחינה בכתב בסוף כתה י"א.

15% מהציון יינתן על בחינה בעל פה על מעבדת החקר, בסוף כתה י"ב.

 

על 30% מנושאי הלימוד ייבחנו התלמידים באמצעות בחינות פנימיות, משימות אוריינות מתוקשבות, ניתוח מאמרים מדעיים וניסויי חקר.

תכניות הלימוד במדעים מדוייקים

ריק

בכל יום ובכל שעה אנו עומדים אל מול עולם מורכב, יפה וחידתי, שבו אדם וטבע משפיעים זה על זה ושותפים במחול מתמיד של תנועה ושינוי. בעוד שמקצועות ההומניסטיקה שמו נר לרגליהם להבין את מקומו של האדם, ממקדים המקצועות המדעיים את תשומת ליבם בטבע ובהתנהלותו.

מבין המקצועות המדעיים הפיסיקה היא המסד, בהיותה חוקרת את התהליכים הבסיסיים ואת חוקי הטבע. הפיסיקאי מתבונן בעולם, מנסה לזהות דפוסים ולהסיק מתוכם את הכללים. בשאיפתו לחדות של הבנה, אין הוא מסתפק במילים לתיאור התופעות, אלא משתמש בייצוגים נוספים – גראפיים ומתמטיים. שיטותיו לחקר הטבע מגוונות, וכוללות תצפיות, ניסויים וכללים קשיחים של היסק, בצד מקום של כבוד לאינטואיציה ויצירתיות מחשבתית.

 

נושאי הלימוד: פרקי מכניקה (תנועה, כוחות, חוקי שימור, כבידה); פרקי חשמל ומגנטיות (אלקטרוסטטיקה, מעגלי זרם ישר, מגנטיות, השראה אלקטרומגנטית); קרינה וחומר (בקבוצות האתגר); היסטוריה ופילוסופיה של המדעים הפיסיקליים.

דרכי ההוראה: התנסות מקיפה בעבודה מעבדתית; שימוש בכלים מתמטיים וממוחשבים; פתרון סוגיות פיסיקליות באופן אנליטי ובאופן נומרי; הצגת טכנולוגיות המבוססות על חוקי הטבע הנלמדים.

דרכי ההערכה: בסוף כתה י"א יעמדו התלמידים בבחינה חיצונית בנושא מכניקה, ובסוף כתה י"ב ייבחנו בחשמל. משקלן של הבחינות 55%. אליהן מתווספת בחינת המעבדה, שמשקלה 15%. בנוסף, יעמדו התלמידים במטלות בהיקף של 30% שיוערכו על ידי המורים. 

 

 

פיסיקה בהיקף של 5 יח"ל

מסלול זה מיועד למעוניינים להרחיב את לימודיהם בפיסיקה. הלימוד בכיתה י' ובכיתה י"א יכלול פרקי מכניקה במסלול לקראת הבגרות. הלימוד יורחב וישולב בפעילויות נוספות, לרבות מעבדות חקר.

תנאי קבלה: לימודי מתמטיקה ברמה של 4 יח"ל, 5 יח"ל או אתגר. 

 

 

פיסיקה אתגר

במסגרת קבוצת האתגר נרחיב את השימוש בכלים מתמטיים וממוחשבים, נלמד פרקים נוספים ונעמיק את עבודת המעבדה. הבוחרים להשתלב בקבוצת האתגר נדרשים למחויבות, ליכולות גבוהות ולהשקעת מאמץ. 

תנאי קבלה: לימודי מתמטיקה ברמה של 4 יח"ל, 5 יח"ל או אתגר.  למסלול זה יתקבלו תלמידים שציונם בפיסיקה בכיתה ט' הוא מ-80 ומעלה. תלמידים שלא עומדים בדרישת הסף יידרשו להשתתף בקורס קיץ ולגשת לבחינה בסיומו. לתלמידים אשר לא למדו פיסיקה אתגר בכיתה ט' – יתקיים גם ראיון אישי עם רכז המקצוע לאישור קבלתם.

מגמת מדעי המחשב בהיקף של 5 יח"ל
מגמת מדעי המחשב חושפת את התלמידים לעקרונות ושיטות עבודה נכונות בתכנות, וכן להיכרות עם שפת תכנות וללימודה השיטתי. זוהי דיסציפלינה המאפשרת תיאור של תהליכים ומבנים, תוך שימוש בכלים מתמטיים, מדעיים וטכנולוגיים. 

מטרת הלימוד במדעי המחשב בחטיבה העליונה היא חשיפת התלמידות והתלמידים לתהליכי פתרון בעיות החל מניתוחן ועד למימושן באמצעות תכנית מחשב. לשם כך על התלמידות והתלמידים ליישם תהליכי חשיבה, הן ברמת הפשטה גבוהה המתייחסת להבנת הבעיה והן ברמות הפשטה נמוכות יותר בדרך לפתרונה של הבעיה. בכך מאפשרת תכנית הלימודים פיתוח כישורי חשיבה מסדר גבוה, מודעות לרמות הפשטה וכן כישורי רפלקציה להבנת תהליך הפתרון וחשיבה ביקורתית לצורך הערכת הפתרון. במישור הפרקטי, תכנית הלימודים מאפשרת היכרות עם שפת התכנות ג'אווה, קריאה וכתיבה בתחביר של שפת התכנות, ותרגום של אלגוריתמים לקוד.
תוכנית הלימודים של מגמת מדעי המחשב.

למי מיועדת המגמה? לתלמידות ותלמידים סקרנים, בעלי כושר חשיבה מופשט הלומדים 4 יח"ל מתמטיקה לפחות. לתלמידות ותלמידים ללא רקע במדעי המחשב וגם לבעלי רקע קודם.

 מגמת מדעי המחשב והנדסת תוכנה – 10 יח"ל

התלמידים שממשיכים ללימודי הנדסת תוכנה מיישמים את הידע שרכשו במסגרת לימודי מדעי המחשב, מתמודדים עם אתגרים מערכתיים תוך פיתוח פרויקטים מורכבים כתוצר סופי.
תוכנית הלימודים במגמת הנדסת תוכנה.

למגמה שלושה מסלולי לימוד:

 1. מסלול רגיל: מיועד לתלמידות ותלמידים ללא רקע קודם בתכנות. בכיתה י' ילמדו יסודות תורת המחשב, בכיתה י"א ילמדו מבנה נתונים ותכנות מונחה עצמים ובכיתה י"ב ילמדו ארגון המחשב ותכנותו.
 2. מסלול אתגר: המסלול מיועד לתלמידות ותלמידים: בוגרי העתודה המדעית טכנולוגית, תלמידים הלומדים במסגרת תכנית מגשימים, תלמידים הלומדים במסגרת תכנית MEET, ותלמידים בעלי רקע נרחב בתכנות. בכיתה י' ילמדו יסודות תורת המחשב, בכיתה י"א ילמדו מבנה נתונים ותכנות מונחה עצמים וכן פרקי העשרה וסיום נושאי הלימוד ב-5 יח"ל ובכיתה י"ב ילמדו ארגון המחשב ותכנותו.
 3. מסלול הנדסת תוכנה. הלימודים במסלול זה כוללים את כל לימודי מגמת מדעי המחשב ובנוסף לימודי הנדסת תוכנה. הלימודים במסלול זה מקנים 10 יח"ל. המסלול מיועד לתלמידות ותלמידים בעלי רקע קודם בתכנות, ואשר בחרו מקצוע מדעי נוסף (פיסיקה, ביולוגיה או כימיה). הלימודים במגמה יתחלקו בין שיעורים תאורטיים ובין עבודה מעשית. ייתכנו קורסים שילמדו במרוכז גם בחופשת הקיץ בסיום כיתה י' ובסיום כיתה יא'. עבודה על הפרויקט במגמת הנדסת תוכנה בכתה י"ב מחייבת נוכחות סדירה בבית הספר. מסלול זה מיועד לתלמידות ותלמידים שמתעתדים ללמוד גם במסגרת חוץ בית ספרית כגון מגשימים או אקדמיה ותעשיה במכון דוידסון. בכיתה י' ילמדו יסודות תורת המחשב ותכנות מונחה עצמים או ארגון המחשה ושפת סף. בכיתה י"א יילמדו פרקים בהנדסת תוכנה ובכיתה י"ב ילמדו פרקים עיוניים בהנדסת תוכנה ויבצעו עבודה מעשית (פרויקט גמר).

לתלמידות הבוחרות מדעי המחשב קיימת תכנית סיוע מטעם סטודנטיות למדעי המחשב בגבעת רם – מיזם QueenB.

תכניות הלימוד בשפות

ריק

מגמת הצרפתית מיועדת לתלמידים שלמדו את השפה בחטיבת הביניים, אך יוכלו להשתלב בה גם תלמידים מתחילים אשר יקבלו סיוע מותאם.

מטרות המגמה: להקנות לתלמידים מיומנויות לשוניות שונות, ללמוד להתבטא בע"פ ובכתב על ידי תירגול של קטעי הבנת הנשמע והבנת הנקרא הקשורים לשימוש בשפה בחיי היום יום.

מכיתה י' התלמידים יקבלו גם "טעימה" מתרבות צרפת ע"י צפייה בסרטים, למידת שירים ו"שנסונים" צרפתיים. וכן הכרת ההיסטוריה והגאוגרפיה של צרפת וארצות הפרנקופוניה. מכיתה י"א בנוסף להעשרת השפה היום-יומית נקרא וננתח גם מבחר טקסטים ספרותיים בפרוזה ובשירה. במהלך שנה זו ולאורך כיתה י"ב התלמידים מכינים תיק עבודה המבוסס על הטקסטים הספרותיים שנלמדו, אשר מעודד את התלמידים לפתח יצירתיות ומקנה להם יכולת למידה עצמית. כמו כן תלמידים מכלל הכיתות משתתפים מדי שנה בתחרויות ארציות חוויתיות הנערכות בחסות משרד החינוך ושגרירות צרפת.

דרכי ההערכה: בסיום כיתה י"ב מתבצעת בחינת בגרות חיצונית בכתב ובחינה פנימית בע"פ. ציון הבחינה בכתב מהווה  70% מהציון הכללי בבגרות. הבחינה בע"פ ותיק העבודות שהוזכר לעיל מהווים 30% מהציון הכללי בבגרות.

 • לימוד הערבית מפגיש את התלמידים עם שפת העמים הסובבים אותנו ועם תרבות עשירה ומגוונת. 

הנושאים הנלמדים

ערבית קלאסית: התלמידים ילמדו פרקים נבחרים בקוראן וינתחום מבחינה לשונית והיסטורית. כן יילמדו טקסטים קלאסיים קלים, המשקפים מאורעות וזרמים בהיסטוריה של הערבים והאסלאם. יודגשו הקשרים שבין העבר להווה, המאפשרים להבין טוב יותר את התפתחות הדת והחברה בזמננו.

ערבית מודרניתהתלמידים יקראו סיפורים מן הספרות המודרנית במטרה להביאם לקריאה עצמאית של סיפורים קצרים. כמו כן יקראו קטעים מן העיתונות היומית בכיתה י"א, ומאמרי מערכת בכיתה י"ב.

דקדוק: התלמידים ילמדו את מרבית הנושאים החשובים בתורת הצורות ובתחביר. בוגר מסלול זה יוצא מצויד היטב בידע, המאפשר לו להמשיך בלימודים גבוהים המחייבים ידיעה טובה בערבית, כגון: שפה וספרות ערבית, לימודי האסלאם והמזרח התיכון, בלשנות שמית, לשון עברית, תנ"ך ועוד.

ערבית מדוברת: אנו מעוניינים לפתח את המיומנויות התקשורתיות של הלומדים מתוך שאיפה שידיעת השפה הערבית המדוברת תאפשר למידה רחבה ומעמיקה יותר של השפה הערבית ותגרום להבנה טובה יותר של דוברי הערבית. הערבית המדוברת משמשת לצרכים בלתי פורמליים ואנו נתקלים בה בעיקר במסגרת האזנה אך ניתן לראות אותה כתובה גם בספרים, שירים, קריקטורות וברשתות חברתיות. אנו נלמד את הלהג העירוני הירושלמי. עם זאת נחשוף את התלמידים ללהגים נוספים ונראה את השינויים ביניהם. התלמידים ילמדו לשוחח בערבית על נושאים רלוונטיים הקשורים לעולמם ולהשתמש בשפה בהזדמנויות שונות בחיי היום יום.

 

 

מסלולי הלימוד

ערבית – 5 יח"ל 

 

ערבית אתגר – 5 יח"ל

מיועד לבוגרי כיתת האתגר בחטיבת הביניים. תלמידים נוספים יוכלו להתקבל לקבוצה זו בכיתה י' באישור המורה ובתנאי שישלימו את חומר הלימוד. 

לקבוצת האתגר ביום שישי ניתן להצטרף מהכיתות המואצות. במהלך תחילת השנה יושלם החומר החסר.

 

הציון הסופי של התלמידים מורכב משלושה ציונים: 

 • בחינה בסוף כיתה י"ב בכתב שמשקלה 50% מהציון הסופי.
 • בחינה בעל פה בערבית דבורה באמצעות מערכת I-Test,  שמשקלה 20% מהציון הסופי.  
 • הערכה חלופית במהלך שלוש שנות הלימוד בחטיבה העליונה.  במסגרת הערכה חלופית נדרשים התלמידים להגיש תוצרים כתובים פרי מחקר בתחום הערבי. משקלה של ההערכה החלופית 30% מהציון הסופי.

תכניות הלימוד באמנויות

ריק

מטרת הלימודים במגמת האמנות היא לפתח את יכולת היצירה של התלמידים, להכיר לעומק את שפת האמנות, וכמובן – ליהנות מהמפגש עם עולם האמנות. 

מבנה המקצוע: תולדות האמנות (עיוני) 3 יח"ל וסדנה מעשית 2 יח"ל

דרך הלימוד בסדנה המעשית

 • תרגילים ועבודה בטכניקות ובחומרים שונים כמו רישום, צבע ותלת ממד, שמפתחות אצל התלמיד מיומנויות ויכולות שיאפשרו לו לבטא את עצמו ולגבש את אישיותו כיוצר עצמאי.
 • ליווי אישי לאורך כל שנות הלימוד עד תערוכת הבגרות והפרויקט האישי המסכם.
 • גיבוש יכולות ההתבוננות וההבנה שנרכשות בשיעור העיוני ליצירה אישית עמוקה ומודעת יותר של התלמיד.
 • בכיתה ד' יוקמו תערוכות בנושא טבע דומם ומקום, בכיתה ה' יוקמו תערוכות בנושא גוף האדם ומחווה לאמן, בכיתה ו' יוקמו תערוכת דיוקן עצמי ותערוכת בגרות.

 

דרך הלימוד בשיעור העיוני

 • התבוננות ביצירות אמנות ודיונים דרכם יוקנו כלים לניתוח יצירות אמנות ולהכרות עם המונחים המקצועיים של השיח, שיאפשרו לתלמידים להבין אמנות באופן עצמאי.
 • הכרות עם תקופות, מגמות וזרמים בתולדות האמנות לצד הכרות עם ההיסטוריה והפילוסופיה הכרוכות בהם תוך הבנה כי האמנות היא חלק מהקשר חברתי-תרבותי.
 • הכרות מעמיקה עם אמנות הרנסנס, אמנות מודרנית ואמנות עכשווית, תוך בחינת מוטיבים והיבטים חשובים כמו זהותו של האמן/ית, ביקורת ומחאה, חדשנות אמנותית ועוד.

 

פעילויות מיוחדות: סיורים בתערוכות במוזיאון ישראל ובמוזיאונים אחרים בארץ; הרצאות של אמנים ואנשי אמנות בנושאים שונים; הקמת תערוכה פעמיים בשנה שתוצג בכניסה לבית הספר; "לילה לבן" – אירוע מגמה שנתי בו מתנסים בסדנאות אמנות ויוצרים לאורך כל הלילה בביה"ס יצירות שייתלו ברחבי ביה"ס; סיור ויצירה בחוץ, בטבע ובמרחב העירוני.

דרכי הערכה: הגשת עבודות ותרגילים, מבחנים ותערוכות.

לימודי התיאטרון משלבים בין שלושת ממדי הלמידה: ממד הידע, הרגשי-חווייתי והממד ההתנהגותי. ממדים אלה באים לידי ביטוי בחומרי ההוראה, בדרכי ההוראה ובדרכי ההערכה.

שיעורי תיאטרון מבוססים על פרויקטים ומשלבים למידת עמיתים, חקר אישי וקבוצתי, ביטוי ה"אני הלומד", על רבדיו הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים בכיתה. לימודי התיאטרון הופכים להיות חלק מתהליך חברתי משמעותי של התלמיד בבית הספר. הם מחייבים תקשורת בינאישית, הקשבה וקבלה של האחר. באמצעות השפה התאטרונית לומדים התלמידים כלים לביטוי עצמי. עולם המחזה ועולם ההצגה מזמנים פירוק ויצירה של גופי ידע שונים: לשוניים, היסטוריים, אמנותיים, פילוסופיים, טכניים ואחרים. צפייה בהצגה, לימוד מחזה או ההתנסות במימוש של טקסט לבמה, מחייבים הבנה של מהי פרשנות וקבלה של זוויות ראיה ואפשרויות ביטוי שונות.

כיתה י' 

חומרי הלמידה כוללים מחזות מסוגים שונים וצפייה בחמש הצגות. 

נושאי הלימוד הם: שפת התיאטרון, הקהל, הפיכת מחזה להצגה, עבודת השחקן, התיאטרון הישראלי בהקשר חברתי ופוליטי ועוד. 

דרכי הערכה והבחנות כחלק מתהליך ההוראה:

 • הכנת תלקיט של דו"חות צפייה.
 • עבודה עיונית (בסוף מחצית א') העוסקת בעקרונות הריאליזם על בסיס מחזה ריאליסטי נוסף שהתלמיד בוחר מתוך רשימת מחזות שאינם נלמדים בכיתה.
 • עבודה עיונית ומעשית (לקראת סוף מחצית ב') על תיאטרון ישראלי – "החברה הישראלית בראי התיאטרון" התלמידים יציגו קטע קצר מתוך המחזה שנבחר בעבודה העיונית בקבוצות של 2-4 שחקנים במסגרת "ערב תיאטרון ישראלי".


כיתה י"א

חומרי הלמידה כוללים קומדיות וטרגדיות וכן דיון ב"פואטיקה" של אריסטו. נושאי הלימוד כוללים פרקים בהיסטוריה של התיאטרון המערבי ושיטות בימוי שונות. 

דרכי הערכה והבחנות כחלק מתהליך ההוראה:

 • הכנת תלקיט של דו"חות צפייה.
 • מבחן עיוני.
 • הכנת תיק הצגה "ממחזה להצגה למידה מבוססת פרויקט: "ערב מונולוגים/ דיאלוגים" – הצגת סצנה באמצעות מרכיבי התיאטרון. 
 • תרגיל בימוי בקבוצות קטנות. מתן פרשנות בימתית מקורית לסצנות מתוך מחזה קלאסי. 


כיתה י"ב

חומרי הלמידה כוללים מחזות בני המאה העשרים וצפייה בשש הצגות. 

נושאי הלימוד הם הזרם האפי בדרמה ובתיאטרון, זרם האבסורד ועוד. 

דרכי הערכה והבחנות כחלק מתהליך ההוראה: הכנת תלקיט של דו"חות צפייה; מבחן עיוני מסכם; הפקה וכתיבת ספר בימוי.