תכניות לימודים ייחודיות

תוכנית האתגר

במסגרת תכנית האתגר בחטיבת הביניים נעשה ניסיון לתת מענה לצרכיהם המיוחדים של תלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בתחומי דעת שונים של מקצועות החובה. בדרך זו ניתנת לתלמידות ולתלמידים האפשרות להעמיק ולהרחיב את לימודיהם בתחומים שבחרו, בקבוצה בעלת עניין ומוטיבציה ובמגוון דרכים.

מטרות התכנית ודרכי ההוראה:

 • פיתוח, העמקה והרחבה של ידיעות, מיומנויות והרגלי למידה
 • פיתוח היכולת ללימוד עצמי ולחקר תוך עידוד הסקרנות האינטלקטואלית
 • פיתוח היכולת לקשור בין תחומי דעת שונים
 • ביצועי הבנה, למידה פעילה וביטוי יצירתי רב-תחומי
 
קבוצות האתגר המוצעות בשנת תשפ”ג:
תנ”ך ותרבות ישראל, מתמטיקה, אנגלית, מדעים, ספרות וכתיבה יוצרת, פיסיקה, ביולוגיה, ערבית וכימיה 
 

קורסי העשרה

בית הספר מציע תכנית העשרה ייחודית, במסגרתה תלמידות ותלמידים יכולים לבחור מקצועות לימוד שונים בהם הם יכולים להעמיק ולהרחיב את לימודיהם בתחומים שבחרו, בקבוצה בעלת עניין ומוטיבציה ובמגוון דרכים. הקורסים מתקיימים בשעות אחרי הצהריים או בימי שישי. הבחירה בקורסי ההעשרה מחייבת את התלמידים להפגין עניין בתחום הנבחר, נכונות להשקעה ולהעמקה בלמידה עצמית, עמידה בקצב הלימוד של הקבוצה והתמדה.

 

קורסי ההעשרה המוצעים בתשפ”ג:
תיאטרון, מוסיקה, אומנות, דיבייט ורטוריקה בעברית ובאנגלית, כתיבה יוצרת, היסטוריה, “נפלאות האוטומטה”, עיתון בית הספר, פילוסופיה, ספורט כאורח חיים, רובוטיקה, מקהלה, תזמורת, שחמט, קיימות, קולנוע, בישול, צרפתית 

 

הוראה בינתחומית

ארגון מערך הלימודים בחטיבת הביניים כולל מרכיבים של הוראה בינתחומית. שילוב של הוראה של מספר מקצועות ביחד על ידי אותו המורה מאפשר למידה אינטר-דיציפלינארית והוראה נושאית. בנוסף, איגום השעות מאפשר מפגש מעמיק בין הקבוצה למורה ותהליך חניכה משמעותי.

תכניות ההוראה הבינתחומית בבית הספר:

 • “אדם ועולם” – הוראה משולבת של היסטוריה וגיאוגרפיה בכיתות ח’.
 • “חברה ומדינה” – הוראה משולבת של היסטוריה, אזרחות וגיאוגרפיה בכיתות ט’.
 • “עתודה הומניסטית” – הוראה משולבת של ספרות, הבעה, תנ”ך ותרבות ישראל לקבוצה נבחרת של תלמידים בשכבות ח’ ו-ט’.
 • הוראה משולבת של תנ”ך ותרבות ישראל בכל שכבות הגיל בחטיבת הביניים.

הוראת מקצועות המח"ר בנתיב
"מורים שותפי פיתוח"

בית הספר השתלב בנתיב “מורים שותפי פיתוח” במסגרת הרפורמה בהוראת מקצועות המח”ר בחטיבה העליונה. צוותי המורים במקצועות הרלבנטיים פיתחו תכנית הוראה חדשנית וייחודית לבית הספר, לאור ניסיון רב השנים שנצבר בבית הספר בתוכניות “חלוצים בהערכה” ותמ”ר.

תכניות ייחודיות לבגרות במקצועות מורחבים

בבית הספר פועלות מספר מגמות לימוד על פי דגם ייחודי שנבנה על ידי צוותי מורים בבית הספר. הלימודים במגמות אלה מתאפיינים בהעשרה, בהעמקה, בהאצה או בדרכי למידה והערכה ייחודיים. כל התכניות מזכות את התלמידים בבגרות בהיקף של 5 יח”ל.

 • תכנית ייחודית בהיסטוריה
 • “גיאוגרפיה אתגר”: תכנית ייחודית בגיאוגרפיה
 • תכנית ייחודית בפילוסופיה
 • תכנית ייחודית בתנ”ך
 • תכנית ייחודית בספרות ובכתיבה
 • “מתמטיקה אתגר”: תכנית ייחודית במתמטיקה

תכנית התגבור

מסלול התגבור הוא ייחודי ויחיד בארץ, שעיקרו תכנית מב”ר שש שנתית בשילוב מתגבר עם תלמידים ותלמידות מחוננים ומצטיינים. תכנית המב”ר (מסלול בגרות רגיל) היא תכנית המופעלת על ידי משרד החינוך, ומתקיימת במספר רב של בתי ספר בארץ. התכנית מאתרת תלמידים ותלמידות בעלי קשיים לימודיים שבאים מרקע סוציו-אקונומי נמוך ונותנת להם במהלך שלוש שנות החטיבה העליונה שעות הוראה נוספות במקצועות החובה, למידה בקבוצה קטנה, ותמיכה אישית.

התוכנית הייחודית קיימת בבית הספר משנת 1966, ולאורך השנים השתנתה והותאמה לטובת אפשרויות שילוב רבות יותר של התלמידים והתלמידות עם אוכלוסיית הרוב של בית הספר ובכיתות המואצות הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית.

באופן ייחודי, התכנית מתחילה כבר בחטיבת הביניים –  בית הספר מציע לתלמידים ולתלמידות לימודים בכיתה קטנה, מורים מנוסים, תשומת לב אישית, מסלולי לימוד התואמים את יכולותיהם ואת הישגיהם. במהלך שלוש השנים הראשונות של התלמידים והתלמידות בביה”ס, הם מפתחים מיומנויות ללמידה עיונית ולפיתוח החשיבה. התלמידים משתלבים עם תלמידים ותלמידות מצטיינים ומחוננים בכיתות המואצות במקצועות שונים, וזוכים לתמיכה לימודית פרטנית על מנת לבסס את השתלבותם ולאפשר להם חווית הצלחה.

בחטיבה העליונה משתלבים התלמידים והתלמידות בכיתות חינוך משותפות, חלק משתלבים באופן מלא בלימודי המסלול המואץ וחלק משתלבים באופן חלקי – ושומרים על חלק מלימודיהם במסגרת קטנה ומטפחת. באופן ייחודי לתכנת בבית הספר המקצועות המורחבים אותם לומדים תלמידי ותלמידות התוכנית בהיקף 5 יחידות מגוונים מאוד, בנוסף לשילובם במקצועות מתמטיקה ואנגלית לפי בחירתם והישגיהם.

תלמידי ותלמידות הכיתה מגיעים להישגים מרשימים ביותר. פיתוח יכולות הלמידה של התלמידים והתלמידות במהלך שש שנים מוביל אותם מהישגים נמוכים במבחן עמי”ת שנערך בתחילת כיתה ז’ להישגים מרשימים בבחינות הבגרות מעל הממוצע הארצי.

כיתות התקשורת

בבית הספר פועלות מספר כיתות תקשורת ייחודיות שנותנות מענה כפול הן ברמה הקוגנטיבית והן ברמה הרגשית לתלמידים מחוננים שנמצאים על הרצף האוטיסטי. התלמידים מעורבים באופן מלא בתכנית הלימודים ומיועדים לסיים את לימודיהם עם בגרות מלאה ואף למעלה מכך. 

תלמידי כיתות התקשורת ניחנים בתפקוד קוגניטיבי גבוה מהממוצע, המאפשר להם להשתלב בלימודים בבית הספר, אך יחד עם זאת סובלים ממגוון רחב של לקויות וקשיים, הדורשים ליווי ותיווך, כגון: קשיים חברתיים, תקשורתיים, התנהגותיים, קשיים במוטוריקה גסה ועדינה, תאום תנועתי-תפיסתי, אינטגרציה סנסורית, התמצאות במרחב, גרפו-מוטוריקה ועוד. תלמידי כיתות התקשורת, משולבים באופן מיטבי בכיתות הלימוד הרגילות הן בפן הלימודי והן בפן החברתי, כל תלמיד לפי יכולותיו וצרכיו, בתיווך צוות התקשורת.

עתודה מדעית טכנולוגית

מדינת ישראל זקוקה להעשיר את ההון האנושי האיכותי ומחויבת לפעולה מכוונת לטיפוח צעירות וצעירים בתחומי המדע והטכנולוגיה. לפיכך, משרד החינוך מציע פרויקט הנקרא עתודה מדעית טכנולוגית ואליו יצטרפו תלמידים שמגלים עניין רב בתחומי המדעים, המתמטיקה והמחשבים, ויטופחו בתחומים אלו. השאיפה היא ליצור קבוצת תלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ורצון ללמוד, להרחיב אופקים ולהצטיין בתחומים אלו ולשמש כ”נבחרת” בבית הספר ומחוצה לו.

מעבר לשגרת הלימוד בבית הספר, יצאו תלמידות ותלמידי העתודה לימים מיוחדים ופעילויות מיוחדות סביב נושאי הלימוד הרלוונטיים.

אתגר משולב של 4 שעות שבועיות במקביל ללימוד מקצוע מדעים בכיתה וכן 5 שעות לימוד שבועיות נוספות למערכת החובה הרגילה, אלו יתקיימו בסוף ימי הלימודים ויורכבו משעתיים פיסיקה, שעתיים מחשבים ושעת מתמטיקה נוספת. 
סך השעות שתלמידי העתודה לומדים עומד על 9 שעות שבועיות.

תלמידות ותלמידים שישלבו לימודי מתמטיקה אתגר עם העתודה המדעית טכנולוגית ילמדו את שעת המתמטיקה הנוספת במסגרת לימודי מתמטיקה אתגר, כך שתהיה להם עדיין שעת מתמטיקה אחת נוספת למערכת השעות הרגילה ולא שתיים נוספות.

תכנית משולבת בת 6 שעות שבועיות במסגרת ביולוגיה ופיסיקה ברמת אתגר, במקביל ללימוד מקצועות חובה אלו בכיתה וכן 4 שעות לימוד שבועיות נוספות למערכת החובה הרגילה, אלו יתקיימו בסוף ימי הלימודים ויום שישי בבוקר. השעות הנוספות יורכבו משעתיים מחשבים, שעת מתמטיקה נוספת ושעת ביולוגיה נוספת שתיצבר לימי עיון מרוכזים מדי כמה שבועות ביום שישי בבוקר. סך השעות שתלמידי העתודה לומדים עומד על 10 שעות שבועיות.

תלמידות ותלמידים שישלבו לימודי מתמטיקה אתגר עם העתודה המדעית טכנולוגית, ילמדו את שעת המתמטיקה הנוספת במסגרת לימודי מתמטיקה אתגר, כך שתתווסף להם שעת מתמטיקה אחת נוספת למערכת השעות הרגילה.

תכנית משולבת בת 6 שעות שבועיות במסגרת ביולוגיה, כימיה ופיסיקה ברמת אתגר, במקביל ללימוד מקצועות חובה אלו בכיתה וכן 5 שעות לימוד שבועיות נוספות למערכת החובה הרגילה, אלו יתקיימו בסוף ימי הלימודים ויום שישי בבוקר. השעות הנוספות יורכבו משעתיים מדעי המחשב, שעת מתמטיקה נוספת, שעת פיסיקה נוספת ושעת ביולוגיה נוספת. סך השעות שתלמידי העתודה לומדים עומד על 11 שעות שבועיות.

תלמידות ותלמידים שישלבו לימודי מתמטיקה אתגר עם העתודה המדעית טכנולוגית ילמדו את שעת המתמטיקה הנוספת במסגרת לימודי מתמטיקה אתגר, כך שתהיה להם עדיין שעת מתמטיקה אחת נוספת למערכת השעות הרגילה, אך לא שתיים נוספות.