פניות בנושא הטרדה מינית

פניות בנושא הטרדה מינית יש להפנות אל ד”ר טל אלנתן, רכזת תחום הייעוץ בבית הספר והממונה על הנושא: