עקרונות בכתיבת הערות פתוחות

עקרונות לכתיבת הערכה פתוחה, מעצבת ומשימתית

 1. הערכה צריכה להיות מעצבת ומשימתית. כלומר כזו שמגדירה קריטריונים ברורים להצלחה (יש לחשוב מראש מה הפרמטרים שאליהם נרצה להתייחס – הבנה, הישגים, נוכחות, סדרי עבודה, הגשת מטלות בזמן, השתתפות ועוד) ושיש בה מרכיב יישומי – מה התלמיד צריך לעשות כדי להשתפר ולהתקדם בלימודי המקצוע.
 2. רצוי לכתוב הערה שמתייחסת לייחודיות של תחום הדעת אותו אתם מלמדים ולקריטריונים להערכה בתחום הדעת הספציפי (ידע, מיומנויות, הבנה, תובנות והרגלים).
 3. אמנם אנו מעודדים כתיבה המתייחסת לעבודתו האישית של התלמיד ולפירוט הרלוונטי לו, אך אנו מבקשים להימנע מהערות המתייחסות לאופי התלמיד ואישיותו.
 4. רצוי לפתוח בחיובי ואחר כך לעבור לנקודות שיש לשפר.
 5. כדאי מאוד לכתוב את ההערות ב WORD ואז להגיה ולהעתיק אותן למשו”ב.

 

יש לשים לב לכללי ההגהה הבאים:

 • אין לכתוב פנייה ישירה בשמו/ה של התלמיד/ה – אלא יש לפנות אליו/ה בגוף שני (את/ה).
 • אורך ההערכה יהיה שלושה עד ארבעה משפטים.
  הכתיב של המילה “הישגים הוא הכתיב המלא עם י’ אחרי ה-ה’ (הישגיך, ההישגים וכו’).
 • כינויי השייכות לתלמידות ייכתבו עם שני י:’ (יכולותייך” וכו’). כינויי השייכות לתלמידים ייכתבו עם י’ אחת (“יכולותיך” וכו’).
  בסוף משפט יש לשים נקודה.
 • המילה מצוין נכתבת עם י’ אחת (ומכך – מצוינת, מצוינים וכו’).
 • הרווח בין משפטים צריך להיות לאחר סימן הפיסוק, ולא לפניו.
 • אם משתמשים בביטוי סלנג, יש לשים אותו בתוך מרכאות.
 • יישר כוח ולא ישר כוח.
 • יש לכתוב לפי כללי הכתיב המלא: כיתה, מאוד.
 • אין להכניס הערה פתוחה יחד עם הערה מהבנק. יש לבחור אחת מהאפשרויות.