עיתון בית הספר

עיתון ליד"ה
עיתון התלמידות והתלמידים של בית הספר

עיתון בית-ספרי שמבטא את קולם של התלמידים, עוסק בנושאים הבוערים בבית הספר ומחוצה לו – כלב השמירה של הדמוקרטיה והמנהל התקין.