מצוינות לימודית

תרבות של מצוינות - תלמידים ותלמידות בהישגים אישיים בולטים

התיכון ליד האוניברסיטה - הישגים יוצאי דופן בבחינות הבגרות

בגרות 2
בגרות 3
המקור: משרד החינוך

הישגים מצוינים לתלמידי מסלול התגבור (מב"ר)

תלמידי מסלול התגבור בבית הספר מוגדרים ככיתת מב”ר תחת אגף שח”ר של משרד החינוך ומאותרים לאחר שהתגלו קשיים משמעותיים במיומנויות הלמידה שלהם בבית הספר היסודי. עם זאת, אחוזי הזכאות של תלמידי המסלול גבוהים מאוד (מעל 80%) ורבים מהם מסיימים את לימודיהם עם בגרות מצוינת.

הצטיינות במסגרת תכנית המעורבות החברתית

אחוז ניכר מבוגרי בית הספר בשנים האחרונות זכה בתעודת הצטיינות במסגרת “התוכנית החינוכית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית”. על מנת לזכות בתעודה זה, על התלמידים לבצע כמות כפולה של שעות התנדבות במהלך לימודיהם בחטיבה העליונה.