מועצת התלמידים והתלמידות

מועצת התלמידים והתלמידות של בית הספר היא הגוף המייצג של כלל תלמידי בית הספר. המועצה מורכבת מנציגים ונציגות מכל השכבות שנבחרים באופן דמוקרטי בתחילת כל שנה על ידי חבריהם לשכבה, לתקופת כהונה של שנה אחת. בתחילת כל שנה בוחרת מליאת המועצה את בעלי התפקידים שלה לשנה הקרובה – יו”ר, סגן יו”ר ומזכ”ל, המרכיבים את מזכירות המועצה.

המועצה מתכנסת אחת לשבוע לישיבה בה נדונים נושאים שמעלים חברי המועצה לפי בקשות חבריהם לשכבה. המועצה דנה בבעיות, בקשות ורעיונות, ועושה מאמצים רבים לספק להם מענה. באחריות המועצה ליזום ולהפיק אירועי תרבות והווי ולייצג את קהילת התלמידים מול הנהלת בית הספר.

ניתן לפנות למועצה בדוא”ל: mo.talmidim@leyada.net