התכנית החינוכית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית​

תכנית זו מופעלת במהלך שלוש שנים ועמידה בה היא תנאי לזכאות לתעודת בגרות. התכנית משלבת התנסות בתרומה לקהילה באופן אישי וקבוצתי עם כתיבת סיכום המתאר את התהליך שעבר התלמיד מראשית ההתנסות ועד סופה.

כיתה י': אני והקהילה

הדגשלהיות אזרח המודע לעצמו, מפעיל שיקולי דעת ערכיים בבחירותיו, פעיל ומעורב בקהילה.

דרישות התכנית60 שעות התנסות מעשית פרטנית בתרומה לקהילה, ו-9 שעות התנסות מעשית קבוצתית.

כיתה י"א: אני והחברה

הדגשלהיות אדם המודע לזהותו האישית,מנהל ומכוון את עצמו, מפתח שייכות קהילתית על ידי מעורבות והשפעה בקהילה ובחברה הישראלית.

דרישות התכנית30 שעות התנסות מעשית פרטנית בתרומה לקהילה, ו-21 שעות התנסות מעשית קבוצתית.

כיתה י"ב: אני ומדינת ישראל

הדגשלהיות בוגר המכיר ומכבד את תרבות עמו ואת תרבות זולתו, הנכון לשרת שירות משמעותי צבאי, לאומי ואזרחי, לנהל חיי אזרחות פעילה ויצרנית, לזהות צרכים בחברה וליזום מענים.

דרישות התכנית30 שעות התנסות מעשית קבוצתית.

תעודת הצטיינות בתחום החברתי תוענק לתלמידים שיעמדו בתנאים הבאים: יתנסו בתרומה אישית לקהילה בהיקף של 30 שעות מעבר לשעות החובה בכתה י”א ו-60 שעות של התנסות אישית בכתה י”ב, וכן יכתבו סיכום מורחב של פעילותם.