השתלמויות – כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול…

 • ריק
 • לטובת הרחבת הדעת, הפיתוח המקצועי והעניין.
 • לצורך עליה בדרגה ב”אופק חדש” -> תוספת מצטברת של 60% לשכר במהלך השנים.
 • על מנת לצבור גמולי השתלמות ב”עוז לתמורה” (וב”עולם הישן” = ללא רפורמות) -> תוספת מצטברת של 22.8% לשכר במהלך השנים.

תוספת שכר של 7.5% בכל אחת מ-9 הדרגות.

כדי לעלות בדרגה ב”אופק חדש” יש לעמוד ב-3 תנאים:

 1. פרק זמן מינימלי (פז”מ) בדרגה הנוכחית 30 חודשים לדרגות 2 ו-3, 36 חודשים לדרגות 4-6 ו-48 חודשים לדרגות 7-9. כדי ששנת הוראה תיחשב לפז”מ, על המורה להשתלם במינימום של 30 שעות. החל מתשע”ח כל המורים יהיו זכאי שלוש פעמים (כל פעם בדרגה אחרת) לא להשתלם, בתנאי שלא היו שנתיים רצופות בהן לא השתלמו.
 2. שעות פיתוח מקצועי – 120 שעות לעלייה לדרגות 2 ו-3, 180 שעות לעלייה לדרגות 4-6 ו-210 שעות לעלייה דרגות 7-9.
 3. ביצוע תהליך של הערכה מעצבת.

ניתן לצבור 60 שעות בעת העלייה לדרגה הבאה.

השתלמות בהיקף של 112 שעות מזכה בגמול השתלמות, כאשר לפחות מחצית השעות בהשתלמויות עם ציון.

תוספת שכר של 1.2% לגמול עד לתקרה של 19 גמולי השתלמות.

כן, ב”עוז לתמורה” זכאי מורה לגמול השתלמות אחד בכל שנה (השעות העודפות עוברות לשנה הבאה). בשנת שבתון מגבלה זו לא קיימת.

הגמול ה-17 מוענק למורים בשנה הראשונה שלהם ב”עוז לתמורה” גם עבור השתלמויות שבוצעו לפני הכניסה לרפורמה ולא זיכו אותם בגמול משום שכבר הגיעו למכסה של 16 הגמולים.

הגמול ה-18 מוענק למורים עבור השתלמויות שבוצעו לאחר הכניסה ל”עוז לתמורה”.

הגמול ה-19 מוענק למורים החל משנת תש”ף עבור השתלמויות שבוצעו החל מתשע”ט.

מתמחים יכולים לצבור 30 שעות לקידום בדרגה במסגרת השתלמות בית-ספרית במהלך שנת ההתמחות. בשנה זו עליהם להשתלם בסדנת סטאז’ אשר מוכרת לגמול השתלמות ב”עוז לתמורה” בלבד (לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה) ולא ב”אופק חדש”. השתלמויות אחרות לא מוכרות לגמול בשנה זו בשתי הרפורמות.

 • שנת שבתון תיחשב כחצי שנה לצורך צבירת הפז”מ לדרגה באופק חדש, אלא אם המורה מלמד שליש משרה ואז היא תיחשב כשנת פז”מ מלאה.
 • במסגרת שבתון מלא ב”אופק חדש” ניתן להשתלם ב-180 שעות למורים לצורך עלייה לדרגות 2-6 ו-210 שעות לצורך עלייה לדרגות 7-9. מורים בחצי שבתון יכולים להשתלם במחצית השעות הנ”ל. ניתן בכל מקרה להעביר 90 שעות לדרגה הבאה.
 • לא קיימת מגבלה על מספר גמולים ההשתלמות ב”עוז לתמורה” ומורה יכול לקבל את כלל הגמולים שצבר באותה השנה.

 • בהשתלמות הבית ספרית – רק 30 שעות מוכרות לצבירת גמולי השתלמות ב”עוז לתמורה”. לעיתים מציע בית הספר השתלמויות נוספות שפועלות בבית הספר, אך אינן מוגדרות כהשתלמות בית ספרית ולכן ניתן לצבור בהן שעות גמול נוספות.

 • בפסג”ה מוצעות השתלמויות רבות לבעלי תפקידים ולתחומי הדעת השונים.

 • המפמ”רים מפעילים השתלמויות בתחומי הדעת ואפשר למצוא פרטים עליהן באתר של כל מפמ”ר.

 • השתלמות “הכוורת” של משרד החינוך מאפשרת לצבור יחידות קטנות של 3 ש”א ולהגיע לגמול השתלמות של 30 ש”א מספר פעמים בשנה.

 • יש מגוון גדול של השתלמויות מקוונות – חלקן עם מספר מועט של מפגשים פנים אל פנים וחלקן ללא כאלה. לדוגמה: מט”ח מציעים מגוון גדול של קורסים כאלה בכתובת https://www.vcampus.cet.ac.il.
 • ארגון המורים והסתדרות המורים מציעים קורסי השתלמות, רובם בעלות גבוהה.

המלצות

 • מומלץ להשתלם ב-112 שעות בשנה וכך לעלות בגמול השתלמות אחד בכל שנה במסגרת “עוז לתמורה”. 

 • להקפיד בכל מקרה על השתלמות בהיקף של 30 שעות בשנה לפחות, כדי ששנת ההוראה תיחשב בחישוב הפז”מ לדרגה ב”אופק חדש”.

 • למורים שטרם נכנסו ל”עוז לתמורה” יש הזדמנות מעולה לצבור כמה שיותר גמולי השתלמות לפני הכניסה לרפורמה שמגבילה את צבירת הגמולים לאחד בשנה.

 • למורים שטרם נכנסו ל”אופק חדש” יש הזדמנות מעולה לצבור כמה שיותר גמולי השתלמות שיקדמו את הדרגה שתחושב להם עם הכניסה לרפורמה. הדרגה מחושבת לפני משכורת חודש מארס בשנה שקדמה לכניסה לרפורמה.