השכרת לוקרים

השכרת לוקרים לשנת תשפ”ה

השכרת הלוקרים תתבצע באמצעות אתר בית הספר החל מ-15.8.24.
בכל שאלה יש לפנות למרכז השירות של חברת לוקר-אמבין: 1599-545450

מתחמים הלוקרים יפורטו בסמוך לכיתה במפת בית הספר לשנת תשפ”ה שתפורסם בהקדם.

ניתן יהיה לאסוף ציוד שנותר בלוקרים משנת תשפ”ד בשבוע הראשון של הלימודים (1-6.9.24) ברחבת הספרייה.ה