המשו”ב

בבית הספר אנחנו משתמשים בתוכנת המשו”ב – מיידיות, שקיפות ובקרה.

מטרת השימוש במערכת היא להגביר את השקיפות וההגינות מול התלמידים, התלמידות וההורים, והיא ביטוי לשימת דגש על אקלים בית ספרי של דיאלוג חיובי, מבוסס נתונים, שמאפשר שותפות לאחריות על התפקוד בבית הספר.

השימוש במשו”ב מאפשר נגישות למידע בזמן אמת, כדי לסייע בהערכה מעצבת ושיפור במקום שנדרש. כל המידע נשמר במערכת ממוחשבת מתקדמת, המאובטחת על ידי סיסמאות והרשאות, כך שהמידע המוצג לצוות בית הספר מוגבל להגדרת התפקיד שלהם, כך שנשמרת הפרטיות ונמנעת חשיפת יתר.

חשוב לנו שתתעדכנו באופן שוטף במידע המוזן למשו”ב, ואשר בעזרתו ניתן לקבל תמונה עדכנית שתגביר את מידת הקשר בינינו להשגת המטרות המשותפות.

סיסמה ראשונית לכניסה תימסר על ידי מחנכי הכיתות.

תלמידים והורים שזקוקים לסיוע בכל הקשור לסיסמאות מתבקשים לפתוח פנייה בקישור:
https://www.leyada.net/tech

ניתן להיכנס למשו”ב באמצעות כניסה לקישור:
web.mashov.info/students

או באפליקציה: