בחירת מקצועות – לקראת המעבר לתיכון

כמה מילים על תהליך הבחירה

מערך הלימודים בבית הספר נבנה בהתאם לדרישות משרד החינוך והאוניברסיטאות, אך לא רק לפיהן – תכנית הלימודים בבית הספר מושפעת גם ממדיניות פדגוגית חינוכית ברורה, המבטאת שאיפה להעניק לתלמידים השכלה רחבה ומעמיקה במגוון של תחומי למידה, מעודדת אותם להיות פעילים ומעורבים בלמידה ולהקנות להם מיומנויות של חשיבה ביקורתית, למידה עצמאית וחקר. דגש מיוחד ניתן בתכניות הלימודים השונות על העשרה והעמקה.
מדיניות זו מנחה הן את הוראת מקצועות החובה והן את הוראת מקצועות הבחירה. בחוברת תוכלו לקרוא בהרחבה על תכניות לימוד ייחודיות שפותחו ועוצבו על ידי צוותים של מורים בבית הספר המדגישות את המדיניות הפדגוגית של בית הספר ועל אפשרויות העמקה והעשרה נוספות למעוניינים בכך.
עם המעבר לחטיבה העליונה לימודי הבחירה מקבלים נפח משמעותי יותר במערכת הלימודים, הבא על חשבון לימודי החובה. לימודי החובה משקפים את תחומי הלימוד הבסיסיים שהמדינה, וגם בית הספר, רואים בהם בסיס להשכלה הכרחית. לעומת זאת, לימודי הבחירה משקפים שיקולים אישיים יותר, כמו עניין, אתגר והצלחה. בית הספר מציע קשת רחבה של מקצועות בחירה, שמתוכם תוכלו להתמקד במקצועות המתאימים לכם ביותר באופן אישי.
בהצלחה רבה בתהליך הבחירה ועם המעבר לתיכון.
לשאלות והתייעצות נוספת – 
מנהלת הפדגוגיה, אביגיל זעפרני יפתח:

טבלת גושי המקצועות: