אתגרי חובה בשכבה א’

אנגלית אתגר

4 שעות שבועיות במקביל ללימודי הכיתה

התכנית מיועדת לתלמידות ולתלמידים עם אנגלית ברמת שפת-אם, אשר עמדו בהצלחה במבחן הממיין. יילמדו בה קריאה, כתיבה ודיבור:

  • קריאה – השיעורים יתבססו על ספרות אנגלית מקורית, כולל מחזה, רומן ומספר סיפורים קצרים.
  • כתיבה – כתיבה אישית, כתיבת מכתבים (רשמיים ובלתי-רשמיים), מכתב תלונה או בקשה, ומאמר-דעה. בתוך כך, התלמידים יכירו כללי דקדוק ואוצר מילים מתחומים שונים, יתרגלו ניסוח טקסטים קצרים וארוכים באנגלית, וכן ילמדו איך לסכם ולתמצת.
  • דיבור – יושם דגש על דיבור שוטף, כולל נאום בפני קהל, debating and public speaking.

 

האתגר יפתח לאחר החגים, בהתאם לבחירת התלמידות והתלמידים, המלצת המורה לאנגלית בכיתת האם ועמידה במשימה הממיינת.

מתמטיקה אתגר

שליש א’: קורס הכנה של שעתיים שבועיות בסוך יום הלימודים או ביום שישי.
שליש ב’ ואילך: 5 שעות שבועיות במקביל ללימודי הכיתה ושעה שבועית נוספת בסוף יום הלימודים או ביום שישי בבוקר.

התוכנית מתאימה לתלמידים ולתלמידות בעלי יכולת לימוד גבוהה בתחום המתמטיקה, בעלי מוטיבציה ללימוד הנושא, המוכנים להשקיע זמן, מאמץ ועבודה מתמשכת בלימודיהם. בנושאים הנלמדים מתעמקים בחומר תיאורטי ומרחיבים בנושאים שונים. בפני התלמידים יוצבו דרישות אקדמיות גבוהות ועליהם להגיע להישגים טובים.

תכנית האתגר במתמטיקה נלמדת במשך שש שנים והיא מייעדת את התלמידים להיבחנות בשלב מוקדם בבחינת הבגרות במתמטיקה. בכיתה ד’ ובכיתה ה’ נבחנים התלמידים בשאלוני הבגרות לרמת לימוד של  5  יחידות. בכיתה ו’ לומדים קורס אקדמי של האוניברסיטה העברית.

יש לציין כי הלימודים בקבוצת האתגר אינם מהווים תנאי להיבחנות בהיקף של 5 יח”ל. רוב תלמידי 5 יח”ל מתמטיקה בחטיבה העליונה אינם לומדים בתכנית האתגר.  

 

מתמטיקה אתגר – מסלול נפרד לבנות: יש מחקרים המאשרים כי בנות, בכל העולם, הלומדות מתמטיקה ומדעים בקבוצות נפרדות לבנות בלבד מגיעות להישגים גבוהים יותר. לאור זאת אנו מעוניינים לפתוח בחטיבת הביניים קבוצת מתמטיקה אתגר לבנות. תלמידות רשאיות לבחור בין אתגר זה ובין האתגר המעורב. נושאי האתגר ורמתו זהים למתמטיקה אתגר כפי שנלמדים במסלול המעורב שפורט לעיל. פתיחת הקבוצה מותנית במספר הנרשמות ובאיזון מספרי בין קבוצה זו לקבוצת האתגר המעורב.

 

על מנת לאפשר בחירה המבוססת על עניין ויכולת, קבוצות מתמטיקה אתגר ומתמטיקה אתגר לבנות יפתחו לקראת סיום השליש הראשון. במהלך חודשי הלימוד הראשונים התלמידות והתלמידים ילמדו מתמטיקה בכיתות האם. תלמידים שנרשמו ללימודי מתמטיקה אתגר ילמדו קורס הכנה של 2 שעות שבועיות שיתקיים בסוף יום הלימודים או ביום שישי בבוקר. בשיעורים אלו נחשוף את התלמידים לאופי הלימוד העתידי באתגר. התנסות זו היא  תנאי להצטרפות לאתגר. כאמור, קורס ההכנה הוא בגדר התנסות, ולכן התלמידים יכולים במהלכו לשנות את דעתם ולהחליט שלא ללמוד מתמטיקה אתגר.

עתודה מדעית טכנולוגית

אתגר משולב של 4 שעות שבועיות במקביל ללימוד מקצוע מדעים בכיתה וכן 5 שעות לימוד שבועיות נוספות למערכת החובה הרגילה, אלו יתקיימו בסוף ימי הלימודים ויורכבו מ-2 שעות פיסיקה, 2 שעות מחשבים ושעת מתמטיקה נוספת* סך השעות שתלמידות ותלמידי העתודה לומדים עומד על 9 שעות שבועיות. 

מדינת ישראל זקוקה להעשיר את ההון האנושי האיכותי ומחויבת לפעולה מכוונת לטיפוח צעירות וצעירים בתחומי המדע והטכנולוגיה. לפיכך, משרד החינוך מציע פרויקט הנקרא עתודה מדעית טכנולוגית ואליו יצטרפו תלמידים שמגלים עניין רב בתחומי המדעים, המתמטיקה והמחשבים, ויטופחו בתחומים אלו. השאיפה היא ליצור קבוצת תלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ורצון ללמוד, להרחיב אופקים ולהצטיין בתחומים אלו ולשמש כ”נבחרת” בבית הספר ומחוצה לו.

מעבר לשגרת הלימוד בבית הספר, יצאו תלמידות ותלמידי העתודה לימים מיוחדים ופעילויות מיוחדות סביב נושאי הלימוד הרלוונטיים.

*תלמידות ותלמידים שישלבו לימודי מתמטיקה אתגר עם העתודה המדעית טכנולוגית ילמדו את שעת המתמטיקה הנוספת במסגרת לימודי מתמטיקה אתגר, כך שתהיה להם עדיין שעת מתמטיקה אחת נוספת למערכת השעות הרגילה ולא שתיים נוספות.

תנ"ך ותרבות
ישראל אתגר

אתגר משולב של 4 שעות שבועיות במקביל ללימוד המקצועות בכיתה

תכנית הלימודים של תנ”ך ותרבות ישראל אתגר שמה דגש על התמודדות עצמאית עם הטקסט וחקירתו בעזרת כלי מחקר מסורתיים ומודרניים. התכנית מעודדת את התלמידים לשאול שאלות על הטקסטים ועל התגבשותם, לחקור אחר המשמעויות השונות שניתנו לטקסט בתקופות השונות, לחפש תשובות ולנמק את העדפתם בפתרון אחד על פני האחר. המיומנויות שרוכשים התלמידות והתלמידים במסגרת התכנית מאפשרות להם להפוך מצרכנים של ידע ליצרנים של ידע.

דגש נוסף של תכנית הלימודים בקבוצת האתגר הוא על לימוד חוויתי, פעיל ודינמי. במסגרת הלימוד באתגר, הקבוצה יוצאת לסיורים במוזיאונים וספריות בהתאם לנושאים הנלמדים, ולטיולים שונים סביב נושאי החומר הנלמד, בהם גם התלמידים אחראים על הכנת והעברת תכנים והפעלות.

מבשלים -
"התלמיד צועד על קיבתו"

4 שעות, פעם בשבועיים, בסוף יום לימודים. קבוצה רב גילאית.

אתגר “מבשלים” הוא אתגר רב גילאי חדש, המתאפשר בעקבות בניית מטבח חדש לתלמידות ולתלמידים בבית  הספר.  במסגרת האתגר נעסוק בתחומים עיוניים ומעשיים הקשורים במטבח. נערוך הכרות בסיסית עם כלי המטבח, מצרכים ומתכונים. נתנסה בבישול ואפיה, נלמד מתכונים שיוכלו ללוות אותנו בחיי היומיום כתלמידים ונשתף במתכונים העוברים במשפחות השונות.

במסגרת הלימוד נעמיק בסוגיות של תזונה ואורח חיים בריא, מקורות המזון שאנחנו אוכלים והשפעותיהם עליו ועלינו.

האתגר פתוח לבשלנים דגולים ולחסרי ניסיון במטבח כאחד. בשל גודל המטבח מספר המקומות באתגר מצומצם.