עפרי תמיר והבה

מגמה:

bible, הסטוריה, תרבות ישראל

תפקיד:

רכזת שכבה ג', מחנכת ג'5

אימייל:

צוות:

רכזי שכבות, מחנכים