מיכל שוורץ

מגמה:

תיאטרון

תפקיד:

מחנכת ו'3, רכזת מועצת התלמידים

אימייל:

צוות:

מחנכים