לבנת ברקן

מגמה:

לשון, ערבית, הבעה

תפקיד:

מחנכת ב'7, רכזת תלמידים עולים

אימייל:

צוות:

מחנכים