טל אלנתן

מגמה:

תפקיד:

רכזת תחום הייעוץ, יועצת שכבה ו'

אימייל:

צוות:

צוות הייעוץ, רכזי מקצועות