חן בן שלום

מגמה:

math

תפקיד:

מחנך ג'6

אימייל:

צוות:

מחנכים