גלית שריקי

מגמה:

מדעי המחשב

תפקיד:

אימייל:

צוות: