שכבה א'

תמנה לינדן
תמנה לינדן
רכזת השכבה
ומחנכת א'6
חגית גנס
חגית גנס
יועצת השכבה
יעל פרלשטיין
יעל פרלשטיין
מחנכת א'1
שולי דרמון
שולי דרמון
מחנכת א'2
עידו אשכולי
עידו אשכולי
מחנך א'3
סיון כהן
סיון כהן
מחנכת א'4
זמני
מתן נראל
מחנך א'5