שכבה ג'

AJ0A5605
עפרי תמיר
רכזת השכבה
מחנכת ג'5
AJ0A4493
ורד ליפצין
יועצת כיתות
ג'2, ג'5 ו-ג'6
חגית גנס
חגית גנס
יועצת כיתות
ג'1, ג'3 ו-ג'4
AJ0A5512
דור לרנר
מחנך ג'1
שיר שרוני
שיר שרוני
מחנכת ג'2
אירית אליאור
אירית אליאור
מחנכת ג'3
AJ0A4722
עדן שוורץ
מחנכת ג'4
חן בן שלום
חן בן שלום
מחנך ג'6