שכבה א'

AJ0A4797
תמנה לינדן
רכזת השכבה
ומחנכת א'6
חגית גנס
חגית גנס
יועצת השכבה
יעל פרלשטיין
יעל פרלשטיין
מחנכת א'1
שולי דרמון
שולי דרמון
מחנכת א'2
AJ0A4686
עידו אשכולי
מחנך א'3
סיון כהן
סיון כהן
מחנכת א'4
זמני
מתן נראל
מחנך א'5