רישום לשנה"ל תשע"ט

מועדי הרישום לשנה"ל תשע"ט, יתפרסמו באתר ביה"ס לקראת סוף דצמבר.