רישום לשנה"ל תשע"ט חדש… חדש… חדש…

מועדי הרישום לשנה"ל תשע"ט, יתפרסמו באתר ביה"ס לקראת סוף דצמבר.