מערכת השעות לשנת הלימודים תשע"ח

שלום לכם תלמידים יקרים.

מערכת השעות לשנה"ל תשע"ח מפורסמת באתר 

שימו לב

הלימודים יתחילו ב 3/9/2017

יתכנו שינויים במערכת ומומלץ להתעדכן מידי יום.

בתוכנת המש"ב נבנית המערכת האישית, במקרה של סתירה בין המערכת האישית למערכת הכיתתית — המערכת הכיתתית היא הקובעת!

במקרה של בעיות/ אי הבנות במערכת של החטיבה הצעירה נא לפנות למחנכים, לבתיה או לארז.

במקרה של בעיות/אי הבנות במערכת של החטיבה העליונה – נא לפנות לדפנה מוסקוביץ.

במקרה של בעיה בסיסמאות במשוב נא לפנות לאביגיל במזכירות.

שתהיה שנה טובה

אורנה