מועדי ושעות בחינות הבגרות – הקפידו להגיע חצי שעה לפני תחילת הבחינה