ברכות לרותם נעימי ולמאשה מיכאלסון

רותם נעימי משכבה ו, ומאשה מיכאלסון,משכבה ה, נבחרו לכהן כיושבת ראש וסגנית יושבת ראש המועצה העירונית, בהתאמה. מדובר בשתי תלמידות שהצטרפו למועצת התלמידים הבית ספרית עם תחילת לימודיהן בבית הספר בכיתה א והן פעילות בה מאז, ברציפות. נאחל להן הצלחה בתפקידן החדש, ושתמשכנה בחיבור המשמעותי שהן מובילות, בינינו לבין שאר בתי הספר בעיר.