בחינת הבגרות באקדמיה ותעשיה (מטעם מכון דוידסון)

הבחינה תתקיים בביה"ס בתאריך 27/6

בהצלחה לנבחנים

אורנה