מרפאה

 טופס הצהרה על שירותי בריאת  
אחות ביה"ס
 
שם האחות: רחל תירוש
 
שעות פעילות המרפאה: ימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00
 
כתובת מייל:ניתן לפנות לרחל באמצעות תוכנת המשוב.
 
 
                                                                                                                                               
                                                                                                            
 
 
הפעילות במרפאת ביה"ס
 
הפעילות אינה מהווה תחליף למרפאת קופת חולים. תלמיד שאינו חש בטוב, רצוי שלא
יגיע לביה"ס ויפנה למרפאה בה מקבלת המשפחה שירותים רפואיים.
 
במקרים דחופים, המתעוררים במהלך יום הלימודים ניתן לפנות לאחות להתייעצות ולקבלת טיפול ראשוני.
 
במרפאת ביה"ס אסור מתן תרופות מכל סוג שהוא, (על פי חוזר מנכ"ל), על כן מומלץ להצטייד בכדור למניעת כאבים/הורדת חום (אקמול, אופטלגין וכדו').
 
תלמיד חטיבת הביניים שעל פי חוות דעת האחות צריך ללכת הביתה, תתאם האחות טלפונית עם הוריו על דרכי ההגעה הביתה. 
 
לגבי תלמידי החטיבה העליונה, אין אישור האחות ללכת הביתה מהווה אישור ל- 10%, על מנת לקבל אישור זה, עליהם להגיע לרופא משפחה.
 
שיעורי ספורט תלמיד שאינו יכול להתעמל מסיבות בריאותיות יביא על כך אישור מרופא משפחה.
            
תלמיד שאינו חש בטוב במהלך היום יגיע למרפאה והאחות תאשר את שחרורו משיעור ספורט במידת הצורך (באותו יום בלבד) ובתיאום עם המורה לחנ"ג יוחלט על השלמת השיעור.
 
תלמיד שישוחרר ע"י רופא לתקופה ממושכת ולא יתעמל, לא יוכל להשתתף בפעילויות, כגון טיול שנתי.
 
 
 
 
 

                                                                                    רפואה שלמה לכולנו