בחינות בגרות

ד"ר דפנה מוסקוביץ- רכזת פדגוגית ואחראית על בחינות הבגרות   

אביגיל רחמים – מזכירת הבגרויות

 

 

 

רישום לבגרויות מועד ב קיץ 2016

תאריכי בחינות הבגרות קיץ 2016

נהלי פרסום ציונים שנתיים

 

טופס ערעור על ציון שנתי (1)נהלי פרסום ציונים שנתיים

(ניתן להדפיס את הקובץ ולמוסרו לדפנה מוסקוביץ)

כללי שמירה על טוהר הבחינות

 

התאמות לימודיות