רישום לשנת הלימודים תשע"ט


מועדי הרישום לשנה"ל תשע"ט, יתפרסמו באתר ביה"ס לקראת סוף דצמבר.