למערך מקצועות הלימוד בחטיבה העליונה


 

להורדת חוברת מקצועות הבחירה                         

הרישום הסתיים

בדבר שינויים לפנות לדפנה מוסקוביץ

iconform

 

 

למצגת מגמת צרפתית
mf

למצגת מגמת פיזיקה
pf

 

למצגת מגמת מדעי המחשב
MC

 

lc

KC