למערך מקצועות הלימוד בחטיבה העליונה

למערך מקצועות הלימוד בחטיבה העליונה

 

לחוברת מערך מקצועות הלימוד בחטיבה העליונה
תשע"ט – תשפ"א
 

 

 

 

 

   

 

למצגת מגמת פיזיקה
pf

 

למצגת מגמת מדעי המחשב
MC

למצגת מגמת צרפתית mf

lc

KC