מידע לקראת שנה"ל תשע"ח

ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ח לשכבות ב,ג,ה,ו

       רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ח

 

שוק הספרים:

מכירת חולצות לשיעורי חנ"ג תתקיים בבית הספר ביום ג' 20.06.2017
שוק ספרים לתלמידים העולים לכיתות ב', ג', ה', ו' יתקיים אף הוא ביום ג' 20.06.2017.
על מועד שוק ספרים לתלמידים העולים לכתות א', ד' תבוא הודעה בהמשך.