מידע לקראת שנה"ל תשע"ח

 

מערכת השעות לשנה"ל תשע"ח  חדש..חדש…חדש…

מהלך שנת הלימודים התשע"ח (לוח החופשות) – משרד החינוך

ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ח לשכבות א,ב,ג,ה,ו

       רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ח

 

שוק הספרים:

 
ב 1/9/2017 יתקיים יריד ספרים לכיתות א, ד 
 
ראיונות מחנכים
ב 27-28-30/8/2017  יתקיימו ראיונות עם המחנכים בהתאם להזמנות שנשלחו מראש.
 
בחינות מעבר והגשת עבודות
ב 27/8/2017  בחינות מעבר והגשת עבודות קיץ.
 
פתיחת שנת הלימודים
3/9/2017 7:50
 
תקופות לימוד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 בחינות מועד מיוחד בשכבות ד-ו