חינוך ולמידה

מתן מענה ייחודי על אזורי מערכתי ופדגוגי לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים הלומדים במשולב, ושמהווים את אוכלוסיית הרוב בבית הספר, תוך מתן השראה גם לתלמידים האחרים
המטרה: הכשרת עתודה מובילה בחברה הישראלית