שכבה ב' תשע"ח

אנשי הצוות

רכז אלעד שלמה

  קישור לבחירת האתגרים הממוחשבת לשנת תשע"ט – שימו לב! הבחירה עד 23/4/2018

ב1 זהר הרפז  ב3 אלעד שלמה א5 לינדן תמנה
 ב2 שולי דרמון ב4 עידו אשכולי ב6    נעמה קובה


יועצת 5  – ורד ליפצין שלוחה 716

ורד נמצאת באגף קטנים.

חוזר כללי    רשימת ספרי לימוד לשכבה ב תשע"ח 

 טופס הצהרה על שירותי בריאת

לוח פעילויות ומבחנים

***

*********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  טפסים להורדה: Wordהצהרת בריאות 507