שכבה א' תשע"ח

  קישור לבחירה הממוחשבת לשנה"ל תשע"ט – שימו לב! הבחירה עד 23/4/2018

 

חברי הצוות

רכז נדב חרובי

א1 עפרי תמיר א3 ענבל קליינמן א5 שוורץ עדן א7 לירז לאור
א2 נדב חרובי א4 שדמי יהב א6 שוורץ מיכל  

יועצות 

גנס חגית :  א1, א4, א7

ורד ליפצין : א2, א3, א5, א7

 

 טופס הצהרה על שירותי בריאת

מצגת הכירות לשכבה א' תשע"ח 

 חוזר כללי    רשימת ספרי לימוד לשכבה א תשע"ח 

 

מהלך שנת הלימודים התשע"ח (לוח החופשות) – משרד החינוך

    

לוח אירועים שכבה א

***

 

טפסים להורדה: PDF               Wordהצהרת בריאות 507