שכבה ה תשע"ח

חברי הצוות

רכזת  יהודית רחמני

ה1 רמי שהינו ה3 חנה להמן
ה5
 דניאלה לשם

 ה2 יהודית רחמני

ה4 עינב סילברמן ד6 אירית אליאור

יועצת – חגית גנם

חוזר כללי    רשימת ספרי לימוד לשכבה ה תשע"ח 
 

לוח אירועים שכבה ה

נובמבר 2017

א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
 • תגבור לשון
4
5
 • מבחן במתמט
 • תאטרון של
6
 • סיור מגמת
7
 • היסטוריה ל
 • בחינה בלשו
8
 • חיילת מלשכ
9
 • היסטוריה ל
 • מבחן בלשון
10
 • תגבור תיאט
11
12
 • מבחן בלשון
13
 • איסוף המסמ
14
15
 • מבחן בפיזי
 • אזרחות שיח
16
 • יום עיון ל
 • כיתה ה2 ה6
17
 • בחינות מוע
18
19
 • ביולוגיה ש
20
 • מבחן שכבתי
 • ביולוגיה ע
21
22
23
24
 • יום עבודה
 • סיום שליש
25
26
 • מבחן בספרו
 • הגשת מטלה
 • מבחן בספרו
 • מבחן בלשון
27
 • ביולוגיה נ
 • מבחן בספרו
28
 • מגמת אמנות
 • בוחן בקיאו
29
 • בחינות מוע
 • מבחן בתנך
30
 • מבחן בספרו
 • מבחן בלשון

 טפסים להורדה:Wordהצהרת בריאות 507