הורים תשע"ח

מידע לקראת שנה"ל תשע"ח

טופס רישום למועצת הורים   חדש … חדש… חדש…

חוזר תשלומי הורים לשנת תשע"ח   חדש… חדש… חדש…

מאמאנט – כל אמא יכולה – פעולות מאמנט משלבות פעילות ספורטיבית  לפרטים נוספים   חדש… חדש… חדש…

מהלך שנת הלימודים התשע"ח (לוח החופשות) – משרד החינוך.

 פתיחת שנת הלימודים

3/9/2017 7:50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תקופות לימוד